Διοίκηση

Η ΠΑΡ.ΠΕ.Τ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο από το 2010. Ειδικεύεται στη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη ιδιωτικών έργων, καθώς και στην κατασκευή δημόσιων έργων. Επίσης αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλων επενδυτικών προτάσεων για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, LEADER, Αναπτυξιακός Νόμος), την αδειοδότηση επαγγελματικών χώρων, τη τακτοποίηση αυθαιρέτων, την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», κ.α. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ολοκληρωμένων σχεδιαστικών λύσεων και η επίτευξη υψηλής ποιότητας κατασκευής με προτεραιότητα πάντα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη.
Η εταιρία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της ανακύκλωσης από το 2013 έπειτα από την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για την δραστηριότητα της διαχείρισης - ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Αργότερα διεύρυνε τη δραστηριότητα της, και σήμερα παραλαμβάνει και διαχειρίζεται μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, απόβλητα κομποστοποίησης, ογκώδη απόβλητα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ανακυκλώσιμα υλικά, κ.α.