ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

Είδος έργου: δημόσιο / ανακαίνιση / κατασκευή
Έτος δημοπρασίας: 2014
Εμβαδόν αγροτεμαχίου: 10.841,42 μ2 (3.651,08 μ2 + 7.190,34 μ2)
Δομημένη επιφάνεια: 265,00 μ2
Έναρξη εργασιών: 2015
Ολοκλήρωση έργου: 2015

Περιγραφή: Πρόκειται για δημόσιο έργο με συνολικό προϋπολογισμό 120.694,27 €.
Το έργο δημοπρατήθηκε το 2014 και πραγματοποιήθηκε σε υφιστάμενο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στα υπ’ αριθμ. 993 και 1036 τεμάχια του αγροκτήματος Κεφαλαρίου με συνολικό εμβαδόν 10.841,42 μ2. Ο προϋπολογισμός περιελάμβανε οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες για την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου με εμβαδόν 265,00 μ2, με στόχο την ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου. Οι εργασίες διήρκεσαν σχεδόν ένα χρόνο και ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2015.