ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ

Είδος έργου: ιδιωτικό / ανέγερση / μελέτη & κατασκευή
Έτος έκδοσης αδειών δόμησης: 2010, 2012, 2013 & 2016
Εμβαδόν αγροτεμαχίου: 15.049,87 μ2
Δομημένη επιφάνεια: 2.420,53 μ2 (2.031,87 μ2 βιοτεχνικό κτίριο με 222,24 μ2 στέγαστρα & 166,42 μ2 κτίριο διοίκησης)
Ολοκλήρωση έργου: 2011, 2012, 2013 & 2017

Περιγραφή: Η μονάδα επεξεργασίας μαρμάρου κατασκευάστηκε σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 15.049,87 μ2 στο αγρόκτημα Ξηροποτάμου του Ν. Δράμας. Αποτελείται από ένα ισόγειο κτίριο διοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει χώρους γραφείων, υποδοχής, εξυπηρέτησης πελατών και χώρους υγιεινής, και ένα βιομηχανικό κτίριο, το οποίο αποτελείται κατά κύριο λόγο από τον χώρο παραγωγής, αλλά περιλαμβάνει και χώρο εστίασης, υγιεινής και αποθήκευσης. Το κτίριο διοίκησης καλύπτει επιφάνεια 166,42 μ2 , ενώ το βιομηχανικό κτίριο 2.031,87 μ2, περιμετρικά του οποίου αναπτύσσονται στέγαστρα συνολικής επιφάνειας 222,24 μ2. Το βιομηχανικό κτίριο κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά κατασκευάστηκαν 1.621,87 μ2, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2011. Το 2012 και 2013 προστέθηκαν τα στέγαστρα, ενώ το 2017 ολοκληρώθηκε η προσθήκη κατ’ επέκταση του βιομηχανικό κτιρίου επιφάνειας 410,00 μ2.
Η θεμελίωση του βιομηχανικού κτιρίου κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η ανωδομή του είναι μεταλλική κατασκευή. Η επικάλυψη του κτιρίου αποτελείται από πανέλα πολυουρεθάνης, ενώ η πλαγιοκάλυψη από έγχρωμη λαμαρίνα. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου διοίκησης κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι περιμετρικές τοιχοποιίες είναι διπλές δρομικές με μόνωση. Τέλος, τα κουφώματα που τοποθετήθηκαν είναι αλουμινίου με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.