ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3_ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4178.2013