ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ

Είδος έργου: ιδιωτικό / ανέγερση / μελέτη & κατασκευή
Έτος έκδοσης άδειας δόμησης: 2014
Εμβαδόν αγροτεμαχίου: 4.700,00 μ2
Δομημένη επιφάνεια: 353,00 μ2 (200,00 μ2 αποθήκη & 153,00 μ2 στέγαστρο)
Ολοκλήρωση έργου: 2016

Περιγραφή: Η αγροτική αποθήκη επιφάνειας 200,00 μ2 κατασκευάστηκε σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 4.700,00 μ2 στο αγρόκτημα Δοξάτου, με σκοπό την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων. Ανατολικά της αποθήκης κατασκευάστηκε στέγαστρο 153,00 μ2 για την στέγαση των αγροτικών μηχανημάτων. Η θεμελίωση τους κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η ανωδομή τους είναι μεταλλική κατασκευή. Τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους ύψους 2,00 μ τοποθετήθηκε περιμετρικά της αποθήκης, ενώ η υπόλοιπη πλαγιοκάλυψη και η επικάλυψη του κτιρίου έγιναν από πανέλα πολυουρεθάνης.