Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ_Δυνατότητα χορήγησης Αδειας Δόμησης σε διηρημένη ιδιοκτησία