ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΚΑ

Υ.Α. 55174-2013_ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Υ.Α. 39608-2011_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Υ.Α. 7533-2012_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Υ.Α. 3046-1989_ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Υ.Α. 911-2012_ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ, ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Υ.Α. 299-2014_ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ_N.4067.12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Π.Δ. 305-1996 - EΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Π.Δ. 24-5-1985_ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ

Ν.4067-2012_ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ν.4030-2011_ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.3843-2010_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18.2012 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ