ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Υπηρεσίες Μηχανικού

- Αρχιτεκτονικές/ Στατικές Μελέτες

- Άδειες Δόμησης

- Άδειες Μικρής Κλίμακας

- Ρύθμιση Αυθαιρέτων/ Βεβαιώσεις Μηχανικού

- Τοπογραφικά Διαγράμματα

- Περιβαλλοντικές Μελέτες

- Άδειες Εγκατάστασης/ Άδειες Λειτουργίας επαγγελματικών χώρων

- Εξοικονόμηση κατ' οίκον

- Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

- Κατασκευές/ Επιβλέψεις

- Ανακαινίσεις/ Διακοσμήσεις