ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (HELPDESK)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ_ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

YA_297_14_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' ΤΟΥ Ν.4178-2013

Υ.Α. 7581_20.2.2014_ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4178.13

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' ΤΟΥ Ν.4178.2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3_ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4178.2013

N.4178-2013_ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Y.A._3827_2013_ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4178.2013

KYA 42564_2014_ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ Ν.4178.2013

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ-ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν.4178.2013