ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υ.Α. 96967-2012 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Υ.Α. 31600-2013_ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3-2013_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ.Α. 96967-2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2-2013_ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ.Α. 96967-2012