ΕΡΓΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ


Εργα Description

Η αγροτική αποθήκη επιφάνειας 200,00 μ2 κατασκευάστηκε σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 4.700,00 μ2 στο αγρόκτημα Δοξάτου, με σκοπό την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων. Ανατολικά της αποθήκης κατασκευάστηκε στέγαστρο 153,00 μ2 για την στέγαση των αγροτικών μηχανημάτων.

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
100%

Είδος έργου

Ιδιωτικό / Ανέγερση / Μελέτη & επίβλεψη

Έτος ολοκλήρωσης

2016


Εμβαδόν αγροτεμαχίου

4.700,00 μ2

Δομημένη επιφάνεια

353,00 μ2 (200,00 μ2 αποθήκη & 153,00 μ2 στέγαστρο)


Η θεμελίωση τους κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η ανωδομή τους είναι μεταλλική κατασκευή. Τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους ύψους 2,00 μ τοποθετήθηκε περιμετρικά της αποθήκης, ενώ η υπόλοιπη πλαγιοκάλυψη και η επικάλυψη του κτιρίου έγιναν από πανέλα πολυουρεθάνης.