ΕΡΓΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ


Εργα Description

Η μονάδα μεταλλικών κατασκευών κατασκευάστηκε σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 4.321,00 μ2 στο αγρόκτημα Φτελιάς του Ν. Δράμας. Αποτελείται από ένα διώροφο κτίριο γραφείων και αποθηκών με επιφάνεια 247,49 μ2 και ένα βιοτεχνικό κτίριο 1.112,76 μ2, εκ των οποίων τα 335,59 μ2 είναι πατάρι.

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
100%

Είδος έργου

Ιδιωτικό / Ανέγερση / Μελέτη & επίβλεψη

Έτος ολοκλήρωσης

2011, 2014 & 2016


Εμβαδόν οικοπέδου

4.321,00 μ2

Δομημένη επιφάνεια

1.360,25 μ2 (1.112,76 μ2 βιοτεχνικό κτίριο & 247,49 μ2 κτίριο γραφείων)


Το βιοτεχνικό κτίριο κατασκευάστηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά κατασκευάστηκαν 345,80 μ2, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2011. Το 2014 πραγματοποιήθηκε προσθήκη 252,01 μ2 στο βιοτεχνικό κτίριο με 167,63 μ2 παταριού, και το 2016 ολοκληρώθηκαν 179,36 μ2 βιοτεχνικού κτιρίου με 167,96 μ2 πατάρι.
Η θεμελίωση των κτιρίων κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα και ο φέρων οργανισμός τους είναι μεταλλικός. Οι πλαγιοκαλύψεις του βιοτεχνικού κτιρίου έγιναν από πάνελ με μόνωση 5 εκ., ενώ η επιστέγαση με πέτασμα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. Τα κουφώματα που τοποθετήθηκαν είναι αλουμινίου με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.