ΕΡΓΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ


Εργα Description

Πρόκειται για δημόσιο έργο με συνολικό προϋπολογισμό 120.694,27 €.
Το έργο δημοπρατήθηκε το 2014 και πραγματοποιήθηκε σε υφιστάμενο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στα υπ’ αριθμ. 993 και 1036 τεμάχια του αγροκτήματος Κεφαλαρίου με συνολικό εμβαδόν 10.841,42 μ2.

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
100%

Είδος έργου

Δημόσιο / Ανακαίνιση / Κατασκευή

Έτος ολοκλήρωσης

2015


Εμβαδόν αγροτεμαχίου

10.841,42 μ2 (3.651,08 μ2 + 7.190,34 μ2)

Δομημένη επιφάνεια

265,00 μ2


Ο προϋπολογισμός περιελάμβανε οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες για την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου με εμβαδόν 265,00 μ2, με στόχο την ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου. Οι εργασίες διήρκεσαν σχεδόν ένα χρόνο και ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2015.