ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΔΑ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΔΑ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


Εργα Description

Πρόκειται για δημόσιο έργο με συνολικό προϋπολογισμό 1.400.000,00 €.
Το έργο δημοπρατήθηκε το 2011 και προέβλεπε την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) στην περιοχή «Αναδασμός» της Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου έκτασης 18 στρεμμάτων και στην περιοχή στη θέση «Μουριές» της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου του Δήμου Δοξάτου έκτασης 24 στρεμμάτων.

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
100%

Είδος έργου

Δημόσιο / Αποκατάσταση / Κατασκευή

Έτος ολοκλήρωσης

2013


Εμβαδόν αγροτεμαχίου

Έκταση Δοξάτου 18 στρ. & έκταση Καλαμπακίου 24 στρ.

Δομημένη επιφάνεια

-


Συνοπτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των δύο ΧΑΔΑ περιλαμβάνουν:
- Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από τη συνολική έκταση του ΧΑΔΑ και συγκέντρωση τους σε μικρότερη έκταση
- Διευθέτηση του απορριμματικού όγκου και ομαλοποίηση του προκύπτοντος αναγλύφου με συμπύκνωση των σκουπιδιών και διαμόρφωση κλίσεων στην επιφάνεια τους με στόχο την απορροή των ομβρίων στην τελική επιφάνεια
- Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης
- Τοποθέτηση φρεατίων παθητικής εκτόνωσης βιοαερίου στην έκταση του ΧΑΔΑ
- Έργα διαχείρισης ομβρίων (τριγωνική τάφρος απορροής ομβρίων)
- Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου (φυτεύσεις δένδρων)
- Κατασκευή περίφραξης με συρματόπλεγμα